Programmes

Di Kolej Teknologi Timur (KTT) juga ada menawarkan program-program bagi lepasan SPM, iaitu program diploma dan sijil di bawah kawalselia IPTA-IPTA seperti Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Kolej juga mengendalikan program Cambridge A-Level iaitu satu program persedian ke luar negara di bawah Cambridge International Examinations (CIE). Kolej juga menjalankan program-program diploma, sijil dan program persediaan yang telah mendapat kelulusan MQA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 
Ambilan Januari 2014 : Pendaftaran secara 'Online' Dibuka Sekarang
Tarikh pendaftaran : 6 Januari 2014

DIPLOMA SAINS KOMPUTER (DSK) – 3 tahun
SPM dengan 5 Kredit:
·   Bahasa Melayu, Matematik DAN
·   Salah 1 subjek berikut: (Fizik/ Kimia/ Biologi/ Matematik Tambahan/ Sains Tambahan/ subjek sains dan  
     teknikal berkaitan seperti Peng. Kejuruteraan Mekanikal. Asas Pemprosesan Maklumat atau Teknologi 
     Maklumat) dan 2 subjek lain
·   Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
·   Lulus Sijil Sains Komputer atau Sijil/ Pra Diploma atau setara dari mana-mana IPTA/IPTS

DIPLOMA PEMBANGUNAN MANUSIA (DPM) – 3 tahun
SPM dengan 5 Kredit:
·   Bahasa Melayu, Matematik/Matematik Tambahan DAN
·   Salah 1 subjek berikut: (Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains) dan 2 subjek lain
·   Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
·   Lulus Sijil Sains Komputer atau Sijil/ Pra Diploma atau setara dari mana-mana IPTA/IPTSUNIVERSITI TEKNOLOGI  MALAYSIA (UTM)
Ambilan Disember 2013 : Pendaftaran secara 'Online' Dibuka Sekarang
Tarikh pendaftaran : 12 Disember 2013

DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (DDPG) - 3 tahun
DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN) (DDPW) – 3 tahun
DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH (DDPF) – 3 tahun
SPM dengan 3 Kredit:
·   Kredit Bahasa Melayu dan 2 kredit dari mana-mana subjek DAN
·   Lulus Matematik
ATAU
·   Kredit Matematik dan 2 kredit dari mana-mana subjek DAN
·   Lulus Bahasa Melayu

DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) (DDPZ) – 3 tahun
DIPLOMA UKUR BAHAN (DDPQ) - 3 tahun
SPM dengan 3 Kredit:
·   Kredit Bahasa Melayu, Matematik dan 1 kredit dari mana-mana subjek 
ATAU
·   Kredit Matematik dan 2 kredit dari mana-mana subjek DAN
·   Lulus Bahasa Melayu
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Ambilan Januari 2014 : Pendaftaran secara 'Online' Dibuka Sekarang

CAMBRIDGE A-LEVEL – 2 tahun ( 4 semester)
SPM dengan 5 Kredit:
   ·   Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan 2 subjek lain (Fizik/ Kimia/ Biologi/
        Matematik Tambahan/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan)
~   Pelajar perlu mengambil International English Test System (IELTS) dan subjek umum.
~   Pelajar boleh menyambung pengajian di peringkat ijazah di luar negara untuk apa jua 
     bidang yang minati. Pihak kolej akan memberi panduan pemilihan subjek di peringkat
     A-Level


CYBERJAYA UNIVERSITY COLLEGE  OF MEDICAL SCIENCES (CUCMS)
Ambilan Januari 2014 : Pendaftaran secara 'Online' Dibuka Sekarang
Tarikh pendaftaran : 6 Januari 2014

DIPLOMA IN OCCUPATIONAL, SAFETY AND HEALTH (DOSH)  – 5 semester
SPM dengan 3 Kredit:
    ·  1 subjek sains (Sains / Fizik/ Kimia/ Biologi/ SainsTambahan/ SainsGunaan) dan mana-mana 2 subjek. 
    ·   Lulus BM 

DIPLOMA IN PARAMEDIC SCIENCES (DPS)  – 5 semester 
SPM dengan 3 Kredit:
    ·  Mana-mana subjek. 
    ·  Lulus BM   

KOLEJ TEKNOLOGI TIMUR
Ambilan Januari 2014 : Pendaftaran secara 'Online' Dibuka Sekarang
Tarikh pendaftaran : 6 Januari 2014

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN (DPP) – 3 tahun
DIPLOMA IN FINANCE & BANKING (DFB) - 3 tahun
DIPLOMA KEUSAHAWANAN (DU) - 3 tahun
SPM dengan 3 kredit :
·   Mana-mana subjek SERTA
·   Lulus Bahasa Melayu dan Matematik
ATAU
·   Lulus Sijil Sains Komputer atau Sijil/Pra Diploma atau setara dari mana-mana IPTA/IPTS
ATAU
·   Lulus Sijil Politeknik/ IKM dalam mana-mana bidang atau dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (DIT) - 3 tahun
SPM dengan 3 Kredit:
·   Matematik dan mana-mana 2 subjek SERTA
·   Lulus Bahasa Melayu
ATAU
·   Lulus Sijil Sains Komputer atau Sijil/Pra Diploma atau setara dari mana-mana IPTA/IPTS
ATAU
·   Lulus Sijil Politeknik/ IKM dalam mana-mana bidang atau dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL DAN PENJAGAAN KANAK-KANAK  - 3 tahun
SPM dengan 3 kredit :
·   Mana-mana subjek SERTA
·   Lulus Bahasa Melayu 

DIPLOMA KEJURURAWATAN – 3 tahun
SPM dengan 5 Kredit:
·   Sains, Matematik dan 3 subjek lain
SERTA
·   Lulus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

FOUNDATION IN SCIENCE (FIS) – 1 tahun
Bagi Ijazah Pertama Bidang Perubatan, Pergigian dan Farmasi
SPM dengan 5 Kredit sekurang-kurangnya B:
·   Matematik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, (Biologi  atau subjek teknikal yang lain)

Bagi Ijazah Pertama Bidang Sains
SPM dengan 5 Kredit:
·   Matematik dan 2 subjek Sains (Fizik, Kimia atau Biologi) serta 2 subjek lain

SIJIL SAINS KOMPUTER (SSK)  - 1 ½ tahun
SIJIL PENTADBIRAN PERNIAGAAN  (SPP) – 1 ½ tahun  
SPM dengan 1 Kredit:
·   Mana-mana subjek
DAN
·   Lulus Matematik